Quick scan WBE

Een scan waarbij uw WBE doorgelicht wordt en waarbij u binnen 5 werkdagen inzicht heeft wat de Wet Natuurbescherming voor uw WBE gaat betekenen. Wij geven u daarbij een advies dat geheel is afgestemd op uw WBE. We kijken daarbij ook naar de Verordening Natuurbescherming en naar de beleidsregels die in uw provincie zijn opgesteld. U krijgt een kort, helder advies waarbij wij ingaan op de houdbaarheid van uw WBE. Dit vanuit de nieuwe landelijke en provinciale regelgeving over het werkterrein van de WBE en zijn begrenzingen.

 In dit maatwerkadvies staat hoe u (indien nodig) de structuur en inrichting van uw WBE hier het beste op kunt aanpassen. Niet alleen de hierbij geldende voorschriften, maar ook de mogelijkheden, wettelijke ruimte en tijd die u krijgt om een eventuele situatie op te lossen verschillen van provincie tot provincie. Met de Quick scan van Jachtbedrijf Nederland heeft u een praktisch overzicht en helderheid over de eventueel te nemen stappen. Het kan zijn dat er bij de Quick scan zaken aan het licht komen die om vervolgacties vragen. Indien u in dat geval besluit Jachtbedrijf Nederland hierbij in te schakelen krijgt u op basis van deze scan 25% korting op ons standaardtarief.

De Quick scan WBE kunnen wij voor u uitvoeren voor €75,- (excl. 21% BTW)