Quick scan WBE Plus

 

Als er naast de informatie uit de hierboven genoemde Quick scan behoefte is aan meer inzicht in de organisatie en structuur van uw WBE, dan kunt u ook een Quick Scan WBE Plus aanvragen. Naast de scan en het advies van de Quick Scan, gaan wij voor de Quick scan WBE Plus ook in op uw Statuten en het Huishoudelijk Reglement van uw WBE.

Per provincie verschillen de voorschriften over de bestuurlijke en organisatorische inrichting van een WBE en deze zijn vastgelegd in vaak onduidelijke geformuleerde verordeningen en beleidsregels. Al deze verschillende uitvoeringsregels en bepalingen waar een WBE aan moet voldoen zorgen vaak voor onduidelijkheid en kunnen een WBE in sommige gevallen in de problemen brengen als bijvoorbeeld blijkt dat een WBE het huishoudelijk reglement niet in overeenstemming heeft met de provinciale voorschriften.

Met de Quick Scan WBE Plus heeft u binnen 10 werkdagen een maatwerkadvies in handen over zowel het werkterrein van uw WBE als van de organisatorische structuur. Wanneer na de Quick Scan Plus blijkt dat er behoefte is aan een vervolgacties en u besluit hier Jachtbedrijf Nederland bij te betrekken dan krijgt u op basis van deze scan 25% korting op ons standaardtarief.

De Quick scan Plus WBE kunnen wij voor u uitvoeren voor €150,- (excl. 21% BTW)