Advisering

Voor WBE's

Voor jagers of jachtcombinaties

Voor WBE's

De Wet Natuurbescherming heeft een forse uitwerking op WBE’s in Nederland. Zo stelt de wet eisen aan grenzen en oppervlakten van WBE’s. Zo mag bijvoorbeeld het werkterrein van een WBE de provinciegrens niet meer overschrijden. Dit is om de uitvoering van het provinciale natuurbeleid optimaal vorm te kunnen geven. De toenemende professionaliteit en organisatie die van een WBE gevraagd wordt, komt ook terug in een minimale oppervlakte voor WBE’s. De provincie mag deze vaststellen in haar verordening Wet Natuurbescherming.

Heeft uw WBE met een dergelijke situatie te maken? Neem dan contact op met Jachtbedrijf Nederland. Wij kunnen u adviseren en begeleiden in het traject om de uitwerking van de Wet Natuurbescherming binnen uw WBE te implementeren.

Ook bij andere organisatorische vragen kunt u Jachtbedrijf Nederland inschakelen voor advisering en bijstand binnen uw WBE-bestuur. U kunt daarbij denken aan:

Bestuursadvisering of onafhankelijke procesbegeleiding bij fusie, splitsing of samenwerking van uw WBE met buur WBE’s.

Inrichten eigen organisatie en samenwerking met derden.

Bevorderen kwaliteit en professionaliteit van bestuur / organisatie.

Wanneer u als WBE tegen zaken aanloopt waarbij u extra inzichten of adviezen kunt gebruiken, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden en komen altijd tot een oplossing.

Voor jagers of jachtcombinaties

Ook jagers of jachtcombinaties kunnen voor advies terecht bij Jachtbedrijf Nederland. Of het nu gaat om onduidelijkheden met betrekking tot gastverklaringen, ontheffingen, machtigingen en doorschrijvingen, Jachtbedrijf Nederland zoekt het voor u uit en komt met een oplossing. Ook kunnen wij als neutrale mediator bemiddelen. Bijvoorbeeld bij vervelende situaties in de samenwerking met buurjagers. Samen met de betrokken partijen kunnen we dan tot een voor iedereen acceptabele en werkbare oplossing komen. Ziet u zich in de dagelijkse praktijk van de jacht geconfronteerd met een situatie waarin u advies of hulp kunt gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact met ons om de mogelijkheden door te spreken. Wij helpen u graag!