Reviews

 

image1.jpeg 2     ACHTERGROND INFORMATIE     image1.jpeg 2

 

 

Gamefarming in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika heeft op het moment meer dan 10.000 private game-farms. Gezamenlijk hebben ze een oppervlakte van meer dan 20 miljoen hectare, oftewel bijna 5 maal de oppervlakte van Nederland, in beheer. Dat is driemaal zoveel hectare grond als dat de overheid van Zuid-Afrika thans in beheer heeft in haar nationale en provinciale parken samen. Ook als je kijkt naar het aantal dieren dat op deze gamefarms loopt hebben de private gamefarmers gezamenlijk tweemaal zoveel dieren onder hun beheer dan er rond lopen in alle nationale parken van Zuid-Afrika bij elkaar! Met deze dieren produceren Zuid-Afrikaanse gamefarmers jaarlijks 120.000 tot 150.000 ton hoogwaardig en puur biologisch vlees.

Gamefarming is dus een serieuze economische factor in Zuid-Afrika. De ontstaansgeschiedenis van deze sector gaat terug naar de eerste initiatieven om het Zuid-Afrikaanse bushland te ontginnen voor veehouderij en akkerbouw. In eerste instantie werden de inheemse diersoorten als voedsel concurrenten voor het eigen vee gezien en dus ook als zodanig behandeld. Tot dat met de pioniers ook de eerste grofwildjagers vanaf het Noordelijk halfrond het Afrikaanse continent introkken en het Afrikaanse wildlife daarmee waarde kreeg. Om aan de vanaf dat moment snel toenemende vraag te voldoen, stapten veehouders over van het houden van runderen naar het houden van de inheemse diersoorten. Ook al omdat runderen nauwelijks bestand bleken te zijn tegen de schrale en harde Afrikaanse omstandigheden terwijl het lokale wildlife dat door decennialange evolutie juist uitstekend is.

Sindsdien is gamefarming uitgegroeid tot de huidige proporties. De doelstellingen en motivatie binnen deze sector is echter wel duidelijk veranderd. Zo ook op Lentegeur Wildlife.

 

Trofeejacht

De trofeejacht op het Afrikaanse continent is niet zonder controverse. Veel mensen zien de beelden die naar buiten komen van internationale jagers die trots poseren met allerlei door hen geschoten exotische dieren. Dieren die we in de westerse wereld alleen maar kennen van dierentuinen en natuurdocumentaires op tv. Hierdoor zijn dergelijke beelden voor veel mensen ook emotioneel sterk beladen. We hebben immers een totaal andere emotie en verhouding tot deze dieren dat met die dieren die we zelf dagelijks tegenkomen in ons eigen buitengebied. Dieren die we hier zelf ook met volle overtuiging en vanuit alle juiste bedoelingen bejagen als onderdeel van het duurzaam beheren en benutten van de rijkdommen die de natuur hier voortbrengt. Trofeejacht in Zuid-Afrika is voor de Afrikaners niet anders. Maar is ook niet het enige!

Ranches vs sanparks

Van groter belang is te kijken hoe we de volledige potentie van al het Zuid-Afrikaanse wildlife in de economische keten kunnen brengen. Niet alleen de “waarde” van die 20% van de populatie die voor trofeejagers interessant is. Door verduurzaming van de sector, het aannemen van nieuwe inzichten en het verleggen van accenten willen de vernieuwers in Zuid-Afrika de jachtsector in Zuid-Afrika omvormen naar een meer holistische benadering waarin wildlife als geheel wordt gezien en als iets wat onlosmakelijk hoort bij Zuid-Afrika. Maar dus ook als iets wat in zijn geheel een intrinsieke waarde heeft die vele malen groter is dan die van die paar trofeedieren die op een gamefarm lopen. Door het geheel te benaderen op een manier die in Zuid-Afrika ook al wel de “Wildlife Economy” benadering wordt genoemd, creëert de sector nieuwe mogelijkheden voor zichzelf en ruimte om te kijken naar andere, meer duurzame vormen van benutting van deze natuurlijk bron van rijkdom.

 

Huidige situatie

Trofeejacht is nog steeds een belangrijk onderdeel van de totale Zuid-Afrikaanse wildlife sector. Met schattingen die uiteenlopen van $ 132 mln. tot zelfs $ 426 mln. USD genereert de trofeejacht hoe dan ook significante opbrengsten voor Zuid-Afrika.  Er vindt echter ook steeds meer bewustwording plaats dat het niet vol te houden is de focus enkel en alleen op de trofeejacht te blijven houden. De traditionele trofeejacht is er vooral op gericht de mooiste trofeeën te kunnen aanbieden aan buitenlandse jagers. Mannelijke dieren dus die op de top van hun bestaan zijn en genetisch gezien de beste kwaliteit hebben. Door deze echter telkens uit de kudde te halen, blijven genetisch mindere stieren over voor de voortplanting of rust de voortplanting op de schouders van een beperkt aantal fokstieren waardoor de kans op genetische degeneratie groter wordt.

Anderzijds hebben de gezamenlijke gamefarmers er ook wel voor gezorgd dat talrijke diersoorten die door gebrek aan management ofwel op de rand van uitsterven stonden (bijvoorbeeld de bontebok, blesbok en zwarte wildebeest) of in kwaliteit sterk waren afgenomen (zoals de sabelantilope) nu weer talrijk zijn en in kwaliteit ook sterk zijn toegenomen. Kwaliteit niet alleen voor wat betreft trofee, maar ook voor wat betreft vruchtbaarheid, algehele gezondheid en gemiddelde gewichten en conditie van zowel mannelijke als vrouwelijk dieren. Het is niet voor niets dat er momenteel meer wildlife rondloopt in Afrika dan ooit tevoren in de afgelopen 100 jaar!

De doelstelling van gamefarmers en van koplopers zoals Lentegeur Wildlife in het bijzonder, is dus aan het veranderen. Meer en meer komt de focus te liggen op het duurzaam benutten van de gehele populatie wildlife. Door af te stappen van een focus op trofeegrootte en -gewicht en te kijken naar alternatieve mogelijkheden om inkomsten, banen en zo ook welvaart te genereren, verschuift de focus in het beheer van het wildlife ook naar doelstellingen die gericht zijn op de lange termijn. Op een meer holistische benadering waarin benutting een plaats heeft wanneer dit op een duurzame manier ingevuld wordt. Of zoals men in Zuid-Afrika zegt; Volhoubare benutting.    

 

Duurzame benutting

De eerder genoemde Wildlife Economy, waar duurzame benutting op is gebaseerd, is een economie waarbij wildlife als natuurlijke bron van rijkdom gezien en ingezet wordt ten voordele van de inwoners van het land. In een land waar de traditionele economie door politieke, klimatologische en sociale omstandigheden onder druk staat, zijn nieuwe economische impulsen hard nodig. De basis is om dan te kijken naar de eigen natuurlijke bronnen of rijkdommen die een land heeft en te kijken hoe deze zodanig ingezet worden dat ze, ook op de lange termijn, kunnen gaan bijdragen aan de welvaart van de gehele bevolking. Wildlife Economy doet niet anders.

Door op basis van lange termijn beheer- en benuttingsplannen om te gaan met wildlife, hebben de gamefarmers van nu een modus gevonden waar niet alleen de dieren zelf maar ook de sector in zijn geheel bij gebaat is. Uiteindelijk zal dit ook meer kansen en mogelijkheden bieden aan de gehele bevolking van Zuid-Afrika. 

Beheren en benutten gaan in deze insteek hand in hand samen. Afrikaans wildlife in zijn geheel is een potentiele bron van rijkdom. Rijkdom in financiële zin maar bijvoorbeeld ook als bron van zeer gezond, biologisch en smakelijk voedsel. Het beheren en benutten van Afrikaans wildlife is op deze manier zo eindeloos veel meer dan alleen kijken naar een trofee. Het staat voor voedselproductie, voor toerisme, handel en een scala aan activiteiten die business en daarmee direct of indirect inkomsten genereren voor de inwoners van Zuid-Afrika. Denk hierbij bijvoorbeeld alleen al eens aan de activiteiten die op de gamefarm zelf plaats vinden… Het fokken, verkopen en verplaatsen van dieren. De productie van voedingssupplementen, watersystemen, hekwerken en ander benodigdheden. Het vele werk voor dierenartsen die ook allemaal weer hun leveranciers hebben.

Maar ook de interactie met de dieren biedt enorm veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan ecotoerisme, voedselproductie, voorlichting en educatie, bestrijding van stroperij, alle accommodaties die in de sector nodig zijn, taxidermy en alle business die daar weer uit volgt. En ja, denk hierbij ook aan trofeejacht!

De uitdaging ligt bij de gamefarmers een balans in deze activiteiten te vinden die duurzaam is en die hen van een inkomen voorziet die ze in staat stelt deze activiteiten generaties lang vol te houden.   

 Wildlife Economy

Voorlichting over de werking en het belang van de Zuid-Afrikaanse "Wildlife Economy" begint ook in Zuid-Afrika al op jonge leeftijd. Bovenstaand voorlichtingsmateriaal geeft daarmee wel een heel duidelijk en compleet beeld van wat de economische pijler die verbonden is aan de trofeejacht in Afrika allemaal inhoudt! En dat is niet gering voor een land wat verder relatief weinig voortbrengend vermogen heeft door haar complexe klimatologische, sociaal-maatschappelijke en politieke uitdagingen!