LogoJM500px
                                                                                                          

Voor de jachtmentor  

Bent u jacht(akte)houder en beschikt u over een eigen jachtveld? Ondersteunt u het belang van een goede praktijkopleiding en praktijkervaring voor beginnende jagers in Nederland en lijkt het u leuk een beginnend jager de ins en outs van jagen in de praktijk bij te brengen? Graag zouden wij met u in contact komen om de mogelijkheden door te nemen om als jachtmentor voor een bepaalde periode een juniorjager onder uw hoede te nemen! 

 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Afhankelijk van of u zich heeft aangemeld voor een lang- of kortdurend mentorschap volgt er na uw aanmelding een persoonlijke intake met u. Tijdens deze intake inventariseren we uw wensen en mogelijkheden. Dit wordt door ons vastgelegd in het mentoraanbod.

 

Onkostenvergoeding

Als onderdeel van dit mentoraanbod kunt u ervoor kiezen ook een onkostenvergoeding op te nemen. Deze onkostenvergoeding ontvangt u dan van de juniorjager en is afhankelijk van uw aanbod, uw inzet voor de juniorjager, de mogelijkheden die u de juniorjager kunt bieden en de extra kosten die u in dit kader maakt. Uitdrukkelijk wordt hier vermeld dat een onkostenvergoeding niet een "verdienmodel" kan zijn ten nadele van de juniorjager. Een onkostenvergoeding staat altijd in verhouding tot het mentoraanbod. Na uw instemming met het uiteindelijke aanbod wordt dit, uiteraard anoniem, geplaatst op onze site www.jachtmentor.nl.

Dit aanbod zullen wij ook sturen aan juniorjagers die op onze wachtlijst staan. De langst wachtende juniorjagers die op basis van hun intake passen in uw mentoraanbod zullen uitgenodigd worden om op het aanbod te reageren.

Daarna volgt een selectieprocedure waarin u zelf uiteraard ook een belangrijke rol heeft. Er moet immers wel een goede match tussen de beide partijen zijn.De juniorjager die hier uiteindelijk als best passend uit naar voren komt wordt een overeenkomst aangeboden. Hierin is uw aanbod vastgelegd samen met een aantal andere voorwaarden die de wederzijdse rechten, plichten en verantwoordelijkheden benoemen en duidelijk inkaderen. Ook zijn hier juridische bepalingen in opgenomen die inbreuk in uw jacht voorkomen.

Bij een kortdurend mentorschap zullen wij telefonisch met elkaar kennis maken en is de selectieprocedure ook minder uitgebreid. Kijkt u voor meer gedetailleerde informatie op de website www.jachtmentor.nl of neem contact met ons op.