LogoJM500px

Jachtmentor.nl 

Jachtbedrijf Nederland wil naast het bieden van hulp aan WBE’s, jachtcombinaties en individuele jagers bij een ontwikkeling naar meer professionaliteit en transparantie, ook de individuele kennis, kunde en ervaring van zowel beginnende als meer ervaren jagers in Nederland stimuleren.  Wij hebben hiertoe het initiatief genomen door oprichting van de website www.jachtmentor.nl

Doel van Jachtmentor.nl is het stimuleren van mentorschap in de jachtsector. Jachtmentoren zijn ervaren jacht(akte)houders die de beschikking hebben over een eigen jachtveld en die bereid zijn om een beginnende jager onder hun hoede te nemen. Dit om hem of haar kennis te laten maken met, en ervaring te geven in de diverse facetten van jacht in de praktijk.

We hebben hiertoe twee mogelijkheden ontwikkeld;

langdurend mentorschap (6 -12 maanden) 

• kortdurend mentorschap (1 tot enkele dagen) 


Mentoruitwisseling

Ook staat de mogelijkheid open voor jagers die hun praktijkkennis en -ervaring willen verbreden. Denk hierbij aan een grofwildjager die ervaring wil opdoen in een kleinwildjacht, of aan een waterwildjager die zich wil verdiepen in het bejagen van grofwild. Via de mogelijkheid van mentoruitwisseling kunnen zij ook eens in andere vormen van jacht ervaring opdoen. Jachtbedrijf Nederland spant zich in om voor iedere vraag een passende match te vinden. De nadruk blijft hierbij echter liggen op het mentorschap en dus niet op het aanbieden van jacht- of afschotmogelijkheden!

Heeft u als jachtmentor of juniorjager interesse in het jachtmentorschap ? Klik hieronder voor meer informatie.

Interesse in het aanbieden van mentorplaats ?
Klik dan hier voor meer informatie
                        

Bent u een startend jager of wilt u uw jachtkennis en ervaring verder verbreden
Klik dan hier voor meer informatie

 

Verdere details over de aanmeldings- of selectieprocedure en over de kosten voor de juniorjager of de vergoeding voor de jachtmentor kunnen gevonden worden op de website www.jachtmentor.nl